Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκαπιδευτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου είναι διαθεματικό, με εβδομαδιαίες θεματικές ενότητες.

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού

  • Εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας
  • Έμπειροι Νηπιαγωγοί
  • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
  • Νέες τεχνολογίες
  • Μαθητοκεντρική προσέγγιση
  • Βιωματική μάθηση
  • Εξωτερική αυλή – εσωτερική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
  • Φαγητό
  • Αίθουσα ύπνου

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Συναισθηματική Αγωγή

Χτίζουμε την αυτοπεποίθησή μας, ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουμε την έννοια των ορίων και καλλιεργούμε θετικά συναισθήματα.

Συνεργασία

Δρούμε ομαδοσυνεργατικά, συνεργαζόμαστε αρμονικά και δημιουργούμε φιλίες . Συμμετοχή στη διαμόρφωση του καθημερινού διδακτικού προγράμματος.

Κίνηση

Τελειοποιούμε τον έλεγχο του σώματος και καλλιεργούμε τους λεπτούς χειρισμούς, τον συντονισμό των χεριών, την χρήση μολυβιού.

Ακαδημαϊκή Εξέλιξη

Εμπεδώνουμε βασικές έννοιες, ερχόμαστε σε επαφή με τις επιστήμες (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες), καλλιεργούμε την κριτική σκέψη.

Προετοιμασία για το Δημοτικό

Κάνουμε την απαραίτητη προετοιμασία για να μπορούν οι μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Δημοτικού.

Ήπιες Δεξιότητες

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ανεξαρτητοποιηθούν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να ανακαλύπτουν και να καλλιεργούν τις κλίσεις τους.

Εκδηλώσεις/Εκδρομές

Διοργανώνουμε εορταστικές εκδηλώσεις και θεατρικές παραστάσεις. Πηγαίνουμε σχολικές εκδρομές.

Οι τρεις εκπαιδευτικοί μας άξονες

Εξατομικευμένη ψυχοσυναισθηματική φροντίδα

Δημιουργούμε ένα οικογενειακό κλίμα ασφάλειας και εξατομικευμένης προσέγγισης για να βοηθήσουμε το κάθε παιδί να αναπτύξει τις μοναδικές ικανότητες και κλίσεις του.

Γνωρίζοντας την ανάγκη των παιδιών για αγάπη, αποδοχή, επιβράβευση επικεντρωνόμαστε στην ψυχοσυναισθηματική στήριξη του κάθε παιδιού με βάση την ερμηνεία της συμπεριφοράς και την αναγνώριση των συναισθημάτων του.

Συναισθηματική Αγωγή

Επιδιώκουμε τα παιδιά να υιοθετήσουν αξίες όπως φιλία, αγάπη, κατανόηση, εμπιστοσύνη, σεβασμός και να καλλιεργήσουν θετικά συναισθήματα.

Εστιάζουμε στην αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους αλλά και των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων (ενσυναίσθηση).

Βιωματική και παιγνιώδης μάθηση

Με το παιδί στο επίκεντρο της διδασκαλίας και με εργαλείο το παιχνίδι οι μικροί μας φίλοι έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν καίριες δεξιότητες (γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές).

Στοχεύουμε στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών αλλά και στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησής τους.

Δραστηριότητες


Months Old

Class Size

Γλώσσα

48-72
Months Old
12
Class Size

Αγγλικά

24-48
Months Old
12
Class Size

Μαθηματικά

0-72
Months Old
18
Class Size

Τέχνες

Νερομπογιές & Νότες - Άρθρα & Νέα

Επικοινωνία