ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Προνήπιο και Νηπιαγωγείο
4 - 6 ετών

Κάνουμε την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση διασκέδαση για τα παιδιά. Εργαλείο μας ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (δείτε εδώ) εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας που αναδεικνύουν την ξεχωριστή προσωπικότητα κάθε παιδιού. Στόχος μας η άρτια προετοιμασία των παιδιών για το σχολείο ως προς τις συναισθηματικές, κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα με σύγχρονες και διαδραστικές δραστηριότητες όπως κατασκευές, πληροφορική και αγγλικά καλλιεργούμε συνολικά τις κλίσεις του παιδιού δίνοντάς του ποικίλα ερεθίσματα.

Προσφέρουμε επιπλέον δραστηριότητες (μουσικοκινητική, μίνι-στίβος, μπαλέτο, ρομποτική, αρχιτεκτονική, πειράματα) καθώς και διευρυμένο απογευματινό ωράριο.


Months Old

Class Size

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

4 - 6 ετών

27 Χρόνια λειτουργίας

1500 Μαθητές

Χαρούμενοι γονείς