ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Μεταβρεφικό (για παιδιά από 18 μηνών)
Παιδικά τμήματα (2,5 - 3,5 ετών).

Με βάση τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και με άξονες την ψυχοσυναισθηματική στήριξη και την εξατομικευμένη φροντίδα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους μικρούς μας φίλους στα πρώτα τους βήματα. Μέσα από το βιωματικό παιχνίδι στοχεύουμε στο να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και να τεθούν στέρεες βάσεις στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους μέσα σε ένα φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον.

Προσφέρουμε επιπλέον δραστηριότητες (μουσικοκινητική, μίνι-στίβος, μπαλέτο, ρομποτική) καθώς και διευρυμένο απογευματινό ωράριο.

Δεχόμαστε παιδιά μέσω ΕΣΠΑ.

Πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στον χώρο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Κάνουμε την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση διασκέδαση για τα παιδιά. Εργαλείο μας ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (δείτε εδώ) εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας που αναδεικνύουν την ξεχωριστή προσωπικότητα κάθε παιδιού. Στόχος μας η άρτια προετοιμασία των παιδιών για το σχολείο ως προς τις συναισθηματικές, κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα με σύγχρονες και διαδραστικές δραστηριότητες όπως κατασκευές, πληροφορική και αγγλικά καλλιεργούμε συνολικά τις κλίσεις του παιδιού δίνοντάς του ποικίλα ερεθίσματα.

Προσφέρουμε επιπλέον δραστηριότητες (μουσικοκινητική, μίνι-στίβος, μπαλέτο, ρομποτική, αρχιτεκτονική, πειράματα) καθώς και διευρυμένο απογευματινό ωράριο.

Έμπειροι Νηπιαγωγοί προετοιμάζουν τα παιδιά σας για το Δημοτικό

Επικοινωνία