Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διαθεματικό, οργανωμένο σε εβδομαδιαίες θεματικές ενότητες.

Μαθαίνουμε παίζοντας:

  • Εξατομικευμένη φροντίδα
  • Ασφαλές περιβάλλον
  • Έμπειροι παιδαγωγοί
  • Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι
  • Άφθονο εκπαιδευτικό υλικό
  • Αίθουσα ύπνου

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Αγάπη

Δημιουργούμε ένα ασφαλές και οικείο περιβάλλον ώστε να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τα παιδιά.

Κίνηση

Επικεντρωνόμαστε στην ανάπτυξη της αδρής κινητικότητας στοχεύοντας στον συντονισμό κινήσεων και στον έλεγχο της θέσης του σώματος στον χώρο.

Κοινωνικοποίηση

Μέσα από δραστηριότητες ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν να συνεργάζονται και να συνυπάρχουν αρμονικά σε μία ομάδα.

Συναισθηματική Αγωγή

Βοηθούμε τα παιδιά να υιοθετήσουν αξίες όπως φιλία, αγάπη, κατανόηση, εμπιστοσύνη και να καλλιεργήσουν θετικά συναισθήματα.

Αυτοεξυπηρέτηση

Ενθαρρύνουμε και βοηθούμε τα παιδιά να ανεξαρτητοποιηθούν (αγωγή πάνας, φαγητό κ.α.).

Γνωστική ανάπτυξη

Μέσα από κάθε δραστηριότητα επικεντρωνόμαστε στην κατανόηση βασικών εννοιών για την ηλικία καθώς και στην ανάπτυξη του λόγου και του λεξιλογίου.

Οι τρεις εκπαιδευτικοί μας άξονες

Εξατομικευμένη ψυχοσυναισθηματική φροντίδα

Δημιουργούμε ένα οικογενειακό κλίμα ασφάλειας και εξατομικευμένης προσέγγισης για να βοηθήσουμε το κάθε παιδί να αναπτύξει τις μοναδικές ικανότητες και κλίσεις του.

Γνωρίζοντας την ανάγκη των παιδιών για αγάπη, αποδοχή, επιβράβευση επικεντρωνόμαστε στην ψυχοσυναισθηματική στήριξη του κάθε παιδιού με βάση την ερμηνεία της συμπεριφοράς και την αναγνώριση των συναισθημάτων του.

Συναισθηματική Αγωγή

Επιδιώκουμε τα παιδιά να υιοθετήσουν αξίες όπως φιλία, αγάπη, κατανόηση, εμπιστοσύνη, σεβασμός και να καλλιεργήσουν θετικά συναισθήματα.

Εστιάζουμε στην αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων τους αλλά και των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων (ενσυναίσθηση).

Βιωματική και παιγνιώδης μάθηση

Με το παιδί στο επίκεντρο της διδασκαλίας και με εργαλείο το παιχνίδι οι μικροί μας φίλοι έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν καίριες δεξιότητες (γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές).

Στοχεύουμε στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών αλλά και στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησής τους.

Δραστηριότητες


Months Old

Class Size

Ελεύθερο παιχνίδι

48-72
Months Old
12
Class Size

Καλλιτεχνική αγωγή

24-48
Months Old
12
Class Size

Μουσικοκινητική αγωγή

0-72
Months Old
18
Class Size

Συναισθηματική αγωγή

Νερομπογιές & Νότες - Άρθρα & Νέα

Επικοινωνία